Pomiń nawigację

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki I edycji badania – 2018

Badanie jest prowadzone w cyklu rocznym i obejmuje swym zakresem procesy innowacyjne zachodzące w polskich firmach, w tym m.in. tematykę ich dojrzałości innowacyjnej oraz identyfikację czynników sprzyjających lub ograniczających tworzenie innowacji.

Seria: Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przekazujemy Państwu wyniki pierwszej edycji badania PARP „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw”.  Badanie jest prowadzone w cyklu rocznym i obejmuje swym zakresem procesy innowacyjne zachodzące w polskich firmach, w tym m.in. tematykę ich dojrzałości innowacyjnej oraz rolę mikrofirm w tworzeniu innowacji.

I edycja Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, zrealizowana w 2018 r., dostarczyła cennych informacji o skali działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, jej źródłach, rodzajach i determinantach rozwoju. W latach 2015-2017 blisko jedna trzecia firm działających w Polsce (bez osób samozatrudnionych) podejmowała działalność innowacyjną. 30,1% ogółu firm można określić jako przedsiębiorstwa innowacyjne - wprowadziły przynajmniej jedną innowację, zaś 32,3% było aktywnych innowacyjnie tj. wprowadziły lub próbowały wprowadzić przynajmniej jedną innowację dowolnego typu. Odsetek firm innowacyjnych i aktywnie innowacyjnych jest istotnie powiązany z wielkością firmy – im większa firma tym wyższy udział przedsiębiorstw innowacyjnych lub aktywnych innowacyjnie.

Polskie przedsiębiorstwa prowadząc działalność innowacyjną uważnie obserwują swoje otoczenie konkurencyjne. Starają się nadążać za konkurencją, bazują na rozwiązaniach dostępnych na rynku, niewiele z nich podejmuje ryzyko wprowadzenia nowych, nie znanych jeszcze produktów/usług na rynek. Jeżeli już nawiązują w tym obszarze współpracę to najczęściej z klientami i dostawcami, a rzadko z firmami konsultingowymi, laboratoriami czy instytutami badawczo-rozwojowymi. Jako korzyści z wprowadzania innowacji ponad połowa firm prowadzących taką działalność wskazuje podniesienie jakości wyrobów i usług, poprawę jakości obsługi klienta oraz zwiększenie zdolności dostosowania się do wymogów klientów. Innowacyjność jest więc traktowana przez dużą grupę przedsiębiorców jako środek do zwiększania konkurencyjności firmy.

Wciąż dwie trzecie polskich przedsiębiorców nie podejmuje działalności innowacyjnej. Najczęściej jest to związane z przekonaniem o braku zasadności jej podejmowania ze względu na skalę firmy, brakiem uzasadnienia z punktu widzenia strategii biznesowej, a także czynnikami finansowymi – wysokimi kosztami mogącymi przewyższać potencjalne zyski czy brakiem wystarczających środków finansowych na jej prowadzenie.

Unikalnym elementem badania jest pomiar poziomu dojrzałości innowacyjnej polskich przedsiębiorstw za pomocą syntetycznego Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej (WDI). Średnia wartość WDI przedsiębiorstw w I edycji badania przeprowadzonej w 2018 roku wynosi 15,41 (na 100 możliwych punktów).

Serdecznie zapraszam do lektury raportu.

Spis treści

  1. Wstęp
  2. Główne wyniki
  3. Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw
  4. Segmentacja firm ze względu na podejście do innowacji
  5. Wyniki badania
  6. Podsumowanie

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Monitoring aktywności badawczorozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Raport

Monitoring aktywności badawczorozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Zobacz
Potencjał do tworzenia nowych rad sektorowych ds. kompetencji

Raport

Potencjał do tworzenia nowych rad sektorowych ds. kompetencji

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań